KALE-İ TAVAS (TABAE)

Antik Karia ve Frigya bölgeleri arasında bir sınır kenti niteliği taşıyan Tabae, Orta ve Geç Tunç, Arkaik, Helenistik, Roma,  Bizans, Beylikler,  Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde sürekli iskan görmüş önemli bir yerleşimdir.  Güneyde yer alan surlarla çevrili iç kale ve onu çevreleyen dış kaleden oluşan kentte, Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze ulaşan çok sayıda kaya oygu su tüneli, kaya şapeli, kaya mezarı, sarnıç, kuyu ve dokuma işliği bulunmaktadır. Özellikle işlikler, kentin Antik çağlardan itibaren önemli bir dokuma merkezi olduğunu kanıtlamaktadır. 2007-2011 yılları arasında kazısı gerçekleştirilen I No.lu Sarnıç, iki birimli ve beşik tonozlu kuruluşuyla Roma dönemi sarnıç mimarisinin en güzel örneklerindendir. XIII. Yüzyıl sonunda yerel bir beylik olan Tavas Beyliği egemenliğine giren kent, Kale-i Tavas adıyla anılmaya başlamış, kısa bir süre sonra Menteşe Beyliği topraklarına katılmıştır. 1330'lu yıllarda Anadolu'yu gezen ünlü seyyah İbn-i Batuta Kale-i Tavas'ı da ziyaret etmiş, ancak kent hakkında ayrıntılı bilgi vermemiştir. Kale-i Tavas'ı 1670'li yıllarda  gören Evliya Çelebi ise kentin 50 ev ve 1 cami içeren bir iç kale ile 300 ev, 5 mahalle, 5 cami, 1 han, 1 hamam 3 mektep, 3 sebil, 2 tekke ve 6 zaviyeden oluşan bir dış kaleden oluştuğunu nakleder. 1960'lı yıllarda heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılan kentte Beylikler ve Osmanlı dönemlerinden günümüze ulaşmış 3 cami ve mescit, 1 hamam ve birkaç çeşme bulunmaktadır.


         Kale-i Tavas'ın Tarihi Gün Yüzüne Çıkıyor...
Kale-i Tavas Kazısı - Prof.Dr. Bozkurt ERSOY - bozkurt.ersoy@ege.edu.tr

1- Web Sayfası Yapım Çalışmaları Devam Etmektedir..

KALE-İ TAVAS (TABAE) KAZISI
D U Y U R U
Anasayfa    |     Genel Tanıtım     |     Kazı Alanları     |    Kazı Heyeti     |      Yayınlar     |     Basında Kale-i Tavas     |     Foto Anı     |     İletişim    |